Είσοδος      |     
Μητρώο Αρρένων

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλών Εγγεγραμμένων

Για τη διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλών Εγγεγραμμένων απαιτούνται :

  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης