Είσοδος      |     
Μητρώο Αρρένων

Χορήγηση Πιστοποιητικού μεταγραφής σε άλλο Μητρώο Αρρένων

Για χορήγηση Πιστοποιητικού μεταγραφής σε άλλο Μητρώο Αρρένων απαιτούνται :

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέων