Είσοδος      |     
Μητρώο Αρρένων

Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

Για το πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών απαιτείται :

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Δύο φωτογραφίες
  3. Φωτοτυπία της ταυτότητας