Είσοδος      |     
Μητρώο Αρρένων

Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

Για επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων απαιτείται :

  1. Αίτηση
  2. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως