Είσοδος      |     
Παλιά Πόλη

Γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων


Το Τμήμα (Γραφείο) Προγραμματικής Σύμβασης δημιουργήθηκε μετά από σχετική Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη τον Ιούνιο του 1995 (20ετούς διάρκειας) μεταξύ Δήμου Χανίων - Υ.ΠΕ.ΧΩ. ΔΕ - ΥΠ.ΠΟ. - ΤΑΠΑ - Περιφέρειας Κρήτης & Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, με την οποία καθορίζεται ένα μακροχρόνιο πλαίσιο συμφωνίας.

Από το Τμήμα Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης παρέχονται:

  • πληροφορίες γενικές για τη Παλιά Πόλη.
  • ενημέρωση για έργα και μελέτες στη Παλιά Πόλη.
  • οδηγίες για αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες στην Παλιά Πόλη.
  • χορήγηση ιστορικού και χαρτογραφικού υλικού από το αρχείο της Υπηρεσίας.

Διεύθυνση : Κ.Σφακιανάκη και Γρηγορίου Ε''
Τ.Κ.:  73135
Όροφος : 2ος όροφος
Τηλέφωνο:  28213 41708-12
Fax : 28213 41709
Ωράριο λειτουργίας: 7:30 - 15.30

Για τη χορήγηση βεβαιώσεων χρήσεως γης για άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Παλιά Πόλη, απαιτούνται:

α) Αίτηση  η οποία θα απευθύνεται στο Τμήμα  Προγραμματικής   Σύμβασης Παλιάς Πόλης.
β) Απόσπασμα χάρτη όπου να σημειώνεται η ακριβής θέση του ακινήτου και να αναγράφεται η διεύθυνση και ο ταχυδρομικός αριθμός ( μπορεί να χορηγηθεί από την Υπηρεσία  μετά από ακριβή υπόδειξη της θέσης του ακινήτου από τον ενδιαφερόμενο).