Είσοδος      |     
Γενικό Αίτημα Πολιτών

Αιτήματα Πολιτών

Η υπηρεσία "Αιτήματα και Καταγγελίες Πολιτών" παρέχει στο Δημότη τη δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήματα, παρατηρήσεις, διαμαρτυρίες και καταγγελίες. Τα αιτήματα σχετίζονται με τις παρεχόμενες απο το Δήμο Υπηρεσίες, όπως π.χ. έκδοση πιστοποιητικών, με την κατάθεση καταγγελιών, αλλά και με την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των Δημοτών.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε χρήση της υπηρεσίας.

 

 

Αιτήματα και Καταγγελίες Πολιτών