Είσοδος      |     
Για Πολίτες

Υπηρεσίες για Πολίτες

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών προς τον Δήμο Χανίων, μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου καθώς επίσης και στα πρωτοκόλλα που λειτουργούν τις Δημοτικές Ενότητες (παλιά Δημαρχεία Καποδιστριακών Δήμων) με εξαίρεση τα αιτήματα που απευθύνονται στην Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) τα οποία υποβάλλονται απευθείας σε αυτήν.  Τα αιτήματα προς τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π, ΔΕΥΑΧ, ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Δημοτικό Γηροκομείο, Δημοτική Πινακοθήκη) πρέπει να υποβάλλονται απευθείας σε αυτά.

Γενική Αίτηση

 Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου Χανίων

Διεύθυνση: Κυδωνίας 29 , ισόγειο
Τ.Κ :
73135 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο :
28213 41635-38
FAX: 28210 93300
Ωράριο λειτουργίας : Δευτ.-Παρ. 7:30 – 15:30

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Διεύθυνση: Πυθάρι (παλιό Δημαρχείο) , ισόγειο
Τ.Κ :
73100 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο : 28213 43700 
FAX: 28213 43702
Ωράριο λειτουργίας : Δευτ.-Παρ. 7:30 – 15:30
 
Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου
Διεύθυνση: Μουρνιές (παλιό Δημαρχείο), ισόγειο
Τ.Κ :
73100 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο :
28213 43803, 43804 
FAX: 28210 98388
Ωράριο λειτουργίας :Δευτ.-Παρ. 7:30 – 15:30

 Δημοτική Ενότητα Θερίσου
Διεύθυνση: Βαμβακόπουλο (ΚΕΠ Θερίσου), ισόγειο
Τ.Κ : 
73100 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο :
 28213 41400, 41411, 41420
FAX: 28213 41412
Ωράριο λειτουργίας :Δευτ.-Παρ. 7:30 – 15:30

 
Δημοτική Ενότητα Κεραμειών 
Διεύθυνση: Γερολάκος (παλιό Δημαρχείο), ισόγειο
Τ.Κ :
73100 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο :
28213 43900, 43911 
FAX: 28213 43912
Ωράριο λειτουργίας :Δευτ.-Παρ. 7:30 – 15:30
 
Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου Γαλατάς(παλιό Δημαρχείο)  , ισόγειο
Τ.Κ :
73100 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο :
28213 41100, 41121, 41122         
FAX: 28213 41102
Ωράριο λειτουργίας : Δευτ.-Παρ. 7:30 – 15:30
 

Δημοτική Ενότητα Σούδας
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 87 (παλιό Δημαρχείο), ισόγειο
Τ.Κ :
73200 Σούδα Χανίων
Τηλέφωνο :
28213 41200, 41201, 41202        
FAX:     28213 41204      
Ωράριο λειτουργίας : Δευτ.-Παρ. 7:30 – 15:30

Πέρα από την πρωτοκόλληση των εγγράφων/αιτήματων προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις Δημοτικές Ενότητες και για τα κάτωθι:

  • Θέματα Ληξιαρχείου, ΟΓΑ, ΕΛΓΑ της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας
  • Πιστοποιητικά Δημοτικής Κατάστασης για τους Δημότες όλου του Δήμου
  • Μεταβολές (διαγραφές-διορθώσεις) στα Μητρώα Αρρένων της ανάλογης Δημοτικής Ενότητας
  • Θεώρηση ακριβούς αντιγράφου και γνήσιου της υπογραφής
  • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας
  • Δηλώσεις πολιτογράφησης και ιθαγένειας της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας εκτός της Δ.Ε Κεραμιών
  • Έκδοση πάσης φύσεως εγγράφων που αφορούν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (π.χ. βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής για τις λαϊκές αγορές, πιστοποιητικά σφαγής ή μετακίνησης ζώων, βεβαιώσεις στεμφύλων, μελισσοσμηνών κ.τ.λ.)
  • Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στις ανάλογες Δημοτικές Κοινότητες.