Είσοδος      |     
Αρχείο χαρτών Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας) Δήμου Χανίων

Αρχείο Χαρτών Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας)

Από τη Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομίας) του Δήμου Χανίων παρατίθενται οι παρακάτω χάρτες για κάθε ενδιαφερόμενο. Το παρακάτω υλικό βρισκεται υπό καθημερινή ενημέρωση.

Χάρτες Οικισμών Νομού Χανίων / Αποφάσεις Νομάρχη.
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χανίων
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πλατανιά
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δ. Γεωργιούπολης
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δ. Αρμένων
Αρχείο (οικισμοί, σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκρίσεις, κύριοι δημοτικοί δρόμοι)
Επαρχιακοί Δρόμοι
Χάρτες Π.Ε.Ρ.ΠΟ.
Σχέδια Πόλης
 Αποφάσεις Εγκρίσεων Σχεδίων  Πόλεως
Διαγράμματα Πράξης Εφαρμογής