Είσοδος      |     
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων

Για βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων απαιτούνται:

  1.  Αίτηση
  2. Αντίγραφο κτηματολογικού διαγράμματος