Είσοδος      |     
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Βεβαίωση οριστικοποίησης στάθμης καταστρώματος οδού

Για βεβαίωση οριστικοποίησης στάθμης καταστρώματος οδού απαιτούνται :

 

1.  Αίτηση

 2.  Τοπογραφικό διάγραμμα(με την μορφή που υποβάλλεται για έκδοση οικοδομικής άδειας).

3.  Συμβόλαιο εάν το ακίνητο είναι εξ΄ αδιαιρέτου