Είσοδος      |     
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων, πεζοδρομίων, Οδοστρώματος κ.λ.π.)

Για κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων, πεζοδρομίων, οδοστρώματος) απαιτούνται :

 

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου

2. Απόσπασμα σχεδίου της οδού