Είσοδος      |     
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων

Για την κατασκευή και την συντήρηση πεζοδρομίων απαιτούνται :

  1. Αίτηση
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα