Είσοδος      |     
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αίτηση αρίθμησης ακινήτου

Για βεβαιώσεις αρίθμησης ακινήτου απαιτούνται :

  1. Αίτηση
  2. Απόσπασμα σχεδίου της οδού