Είσοδος      |     
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

  • Για τα τμήματα Μελετών , Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων

Διεύθυνση : Κ.Σφακιανάκη και Γρηγορίου Ε'' . 2ος Όροφος
Τ.Κ :
73135 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο:
28213 41722 
FAX: 28213 41716
Ωράριο λειτουργίας: Δευτ.- Παρ. 7.30  έως 15.00

  • Για το τμήμα Η/Μ και κυκλοφορίας που είναι υπεύθυνο για τις βλάβες στο Δημοτικό φωτισμό,  στις πινακίδες σήμανσης κ.α

Διεύθυνση : Κυδωνίας 29, ισόγειο (είσοδος από οδό Μυλωνογιάννη)
Τ.Κ :
73135 Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο:
28213 41700 
FAX: 28213 41754
Ωράριο λειτουργίας: Δευτ.- Παρ. 7.30  έως 15.00

Αναλυτικός τηλεφωνικός κατάλογος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (σελ. 9)

Για έκδοση εγγράφων από την Τεχνική Υπηρεσία, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων, είτε ηλεκτρονικώς και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του Χρήστη , μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου. Ευχαριστούμε.