Είσοδος      |     
Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων Αδειών Δόμησης και Ο.Α.

Για την χορήγηση αντιγράφων των στελεχών των Οικοδομικών Αδειών η Αδειών Δόμησης  δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία μας.

Για την χορήγηση σχεδίων από τον φάκελο της Οικοδομικής Άδειας ή της Άδειας Δόμησης απαιτείται η υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία μας η οποία μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως από τον ιδιοκτήτη με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίου) ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

* Το κόστος των αντιγράφων επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο

 

 Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων