Είσοδος      |     
Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Αίτηση για αντίγραφα πράξεων αναλογισμού

Παρακαλούμε διαβάστε και συμπληρώστε την αίτηση για αντίγραφα πράξεων αναλογισμού που ακολουθεί :

Αίτηση για αντίγραφα πράξεων αναλογισμού