Είσοδος      |     
Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Αίτηση για έλεγχο επικινδύνων και επικινδύνως ετοιμορρόπων κτιρίων ή κατασκευών


Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

Ενστάσεις με πλήρη στοιχεία γίνονται μόνο στην Υπηρεσία Δόμησης και στο Αστυνομικό τμήμα εντός της δοθείσας προθεσμίας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετους ελέγχους και στοιχεία (στατική μελέτη) για την διαπίστωση του κινδύνου