Είσοδος      |     
Ασύρματα δίκτυα (WiFi hotSpot)

Ασύρματα δίκτυα (WiFi hotSpot)

Το  Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  υπάγεται στη .Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Χανίων και είναι υπεύθυνο εκτός των άλλων για την παρακολούθηση,  συντήρηση και επέκταση των δωρεάν ασύρματων δικτύων (wi-fi hot spot) του Δήμου προς τους πολίτες

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Κυδωνίας 29,
Τ.Κ :
73135
Όροφος :
1ος
Τηλέφωνα: 
28213 41705-7
FAX: 28210 93300
Ωράριο λειτουργίας
: Δευ-Παρ. 7:30-15:30