Είσοδος      |     
Χάρτες Οικισμών Ν. Χανίων και αποφάσεις Νομάρχη

Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Σούδας

Οι χάρτες είναι σε κλίμακα κλίμακα 1:5000

Καφές: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Καλάμι: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Μεγάλα Χωράφια: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Πλακάλωνα: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Τσικαλαριά: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη

Ζαχαριά: Χάρτης οικισμού, Απόφαση Νομάρχη