Είσοδος      |     
Χάρτες Οικισμών Ν. Χανίων και αποφάσεις Νομάρχη

Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Κρυονερίδας


Οι χάρτες είναι σε κλίμακα κλίμακα 1:5000

Αχατζικιά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Αλίκαμπος : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Αρεβίτης : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Εμπρόσνερος : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Φίλιππος : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Φονές : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Χάμπαθα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Μάζα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Νίππος : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Βαφές : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Βατουδιάρης : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Βρύσες : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη