Είσοδος      |     
Χάρτες Οικισμών Ν. Χανίων και αποφάσεις Νομάρχη

Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Βάμου

Οι χάρτες είναι σε κλίμακα κλίμακα 1:5000

Άσπρο : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Ντουλιανά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Δράπανος : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Γαβαλοχώρι : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Κάινα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Καλαμίτσι Αλεξάνδρου : χάρτης οικισμού ( 1 2 ) , απόφαση νομάρχη

Καμπιά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Κόκκινο Χωριό : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Λικοτιναρά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Λιτσάρδα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Παλαιλώνι : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Πλάκα : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Σελλιά : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Σούρη : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη

Βάμος : χάρτης οικισμού ( 1 2 ) , απόφαση νομάρχη

Ξηροστέρνι : χάρτης οικισμού , απόφαση νομάρχη