Είσοδος      |     
Αποφάσεις Εγκρίσεων Σχεδίων Πόλεως

Αποφάσεις Εγκρίσεων Σχεδίων Πόλεως - Δ.Σούδας

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αποφάσεις εγκρίσεων των Σχεδίων πόλεως για Δ.Σούδας

Αγροκήπιο

Κάτω Σούδα (αναθεώρηση)

Κάτω Σούδα (επέκταση)

Πάνω Σούδα (επέκταση)

Πάνω Σούδα (αναθεώρηση)

Βλητές