main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

Εθνικό κτηματολόγιο: χωρικές μεταβολές/διορθώσεις

Α. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

1.Αίτηση

2.Διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών εξαρτημένο στο προβολικό συστήματα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87

3.Τίτλους κτήσης και μεταγραφή αυτών

4.Κτηματολογίκα φύλλα

5. Τεχνικη έκθεση με την ακριβή περιγραφή των αιτούμενων μεταβολών

6.Πληρεξούσιο ή υπεύθυνη δήλωση για ορισμό εκπροσώπυ ή αντίκλητου

7.Φωτογραφίες των μεταβαλλόμενων ακινήτων

 

Β. Τρόπος Κατάθεσης;

 1. Αυτοπροσώπως:

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου

 

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών  

Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Δημοτική Ενότητα Σούδας

 

Γ. Εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης;

Το χρονικό διάστημα ποικίλει ανά περίπτωση

 

Δ. Κόστος εκτέλεσης;

Ατελώς

 

Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής

Οταν τα στοιχεία στον πίνακα την αρχικής πράξης δεν είναι σωστά ή πλήρη

 

Α. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Γενική Αίτηση 

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτη ή μηχανικό) για την διόρθωση των στοιχείων των πινάκων της πράξης εφαρμογής

 

 1. Αίτηση προς τη Δ/νση Πολεοδομίας του/των ιδιοκτήτη/ων.

 2. Τεχνική έκθεση του μηχ/κου που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους γίνεται η διορθωτική πράξη εφαρμογής.

 3. Συμβόλαια σε φωτοαντίγραφα, που αφορούν το ακίνητο από την ελεγχόμενη ημερομηνία* και μετέπειτα μέχρι την ημερομηνία κύρωσης της πράξης εφαρμογής.

(Μεταβιβάσεις μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής δεν λαμβάνονται υπόψη)   

 1. Τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα συμβόλαια (αν υπάρχουν). Αν δεν υπάρχουν, να σημειώνεται σε απόσπασμα του σχεδίου πόλεως από μηχανικό η θέση του ακινήτου.        

 2. Αντίγραφα από το οικείο/α Υποθηκοφυλάκειο/α 

Α. Όλες τις μερίδες των ιδιοκτητών (σημερινών και προηγούμενων) από τις πιο παλιές ως και τις σημερινές. 

Β. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. 

Γ. Πιστοποιητικά μεταγραφής των συμβολαίων.

Δ. Πιστοποιητικά Βαρών και μη διεκδικήσεων.

 1. Αντίγραφο αποσπάσματος διαγράμματος της πράξης εφαρμογής.

 2. Αντίγραφο των πινάκων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 

 3. Δηλώσεις ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών σύμφωνα με έντυπο της υπηρεσίας. 

      (Οι δηλώσεις ιδιοκτησίας πρωτοκολλούνται στον οικείο δήμο εις διπλούν και  

      προσκομίζεται το ένα αντίγραφο στην Υπηρεσία μας, Επίσης θεωρούνται για το γνήσιο   

      της υπογραφής). Στις δηλώσεις ιδιοκτησίας αναγράφονται αναλυτικά όλα τα επικείμενα που υπάρχουν σε ρυμοτομούμενα ή υποχρεωτικά συνεισφερόμενα τμήματα των ιδιοκτησιών.

 1. Κτηματολογικά αποσπάσματα και πιστοποιητικά από τον Ο.Κ.Χ.Ε. (αν η περιοχή έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο)

Η υποβολή των παραπάνω στοιχείων γίνεται εις απλούν σε φάκελο με έλασμα για την ευκολότερη αρχειοθέτηση

 1. Διορθωμένους πίνακες της πράξης εφαρμογής. 

 2. Απόσπασμα του διαγράμματος της πράξης εφαρμογής. 

 3. Πίνακες και απόσπασμα Πράξης Αναλογισμού

 4. Αναλυτικοί πίνακες επικειμένων. 

 

Οι πίνακες θα συνοδεύονται από έγχρωμες φωτογραφίες των επικειμένων εις 3πλουν. 

Αν δεν υπάρχουν επικείμενα επισυνάπτεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

 

Τα δικαιολογητικά 10, 11, 12 και 13 προσκομίζονται σε 6 πρωτότυπα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον συντάκτη μηχ/κο.

 

Σημειώνουμε ότι μετά από το έλεγχο των στοιχείων και μετά από οδηγίες της Υπηρεσίας μας, πιθανόν να χρειαστεί να προσκομιστούν επιπλέον δικαιολογητικά.

 

*Ελεγχόμενη ημερομηνία για όλες τις πράξεις εφαρμογής, πλην αυτής των Καλυβών, είναι η 10-3-82. Στις Καλύβες η ημερομηνία είναι αυτή που εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη, ήτοι 22-3-1999.

 

Β. Τρόπος Κατάθεσης;

 

 1. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμισης των εγγράφων σε έντυπη μορφή

 

Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου

 

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών  

Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Δημοτική Ενότητα Σούδας

 

Γ. Κόστος διεκπεραίωσης;

         Ατελώς

 

Δ. Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος διεκπεραίωσης

 

Εγκριση προσκύρωσης

Α. Περιγραφή

Όταν προκύπτει από το σχέδιο πόλης προσκύρωση δημοτικού ακινήτου ή καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία του.

 

Β. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Γενική Αίτηση

 2. Τίτλοι κυριότητας

 3. Τοπογραφικό εις τριπλούν και σε ψηφιακή μορφή στο οποίο θα αναφέρονται οι συντεταγμένες αρχικής και τελικής ιδιοκτησίας και προσκυρούμενου τμήματος και σε ΕΓΣΑ και στο Σύστημα της Πράξης εφαρμογής - Από ιδιωτικό μηχανικό

* Τα τοπογραφικά θα πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή.

 

Γ. Τρόπος Κατάθεσης;

 

 1. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

 

Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου

 

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών  

Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Δημοτική Ενότητα Σούδας

 

Δ. Κόστος διεκπεραίωσης;

           Το κόστος της προσκύρωσης, δηλαδή η αντικειμενική αξία του ακινήτου

 

Ε. Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

          Από τέσσερις (4) έως έξι (6) μήνες

 

logo imageσυμβαίνει

«Χριστούγεννα στον τόπο μας»: Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων, από τις 2 Δεκεμβρίου
Εορτασμός της 108ης επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
«Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων»: Στις 29/11/2021
Συνεχίζονται οι προβολές του κύκλου «Κινηματογραφικές Περιπλανήσεις στα Μονοπάτια Της Ασίας» : Στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Με την Αρωγή Δήμου Χανίων, ΚΕΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
Συμμετοχή Δήμου Χανίων, Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – Κάλεσμα Δημάρχου Χανίων για ευαισθητοποίηση στην κυκλική οικονομία
"Ανοιχτά Πανιά": Βιβλίο και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Χανίων
Εφηβικό Καλλιτεχνικό Σαλόνι / Στο ξύπνημα της άνοιξης - Ένα θεατρικό εργαστήρι για τα στερεότυπα και την αποδόμησή τους: Από τις 19/11 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Εργαστήρια Steam για εφήβους στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων: Από 13 Νοεμβρίου
«εύμορφος πόλις»: Έκθεση Αρχειακού Υλικού στο ΚΑΜ, από 10 έως 28 Νοεμβρίου
«Η τέχνη του ρυθμού στην Εκπαίδευση»: Κάθε Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων μαθήματα ρυθμού και κρουστών
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων