main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από τα ΚΕΠ

Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από τα ΚΕΠ

Αρμόδια διεύθυνση: ΚΕΠ

 

Περιγραφή

Είτε ηλεκτρονικά, είτε από τα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων, μπορείτε να εκδώσετε τα ακόλουθα πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου

 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Για έκδοση από τα ΚΕΠ:

Για την έκδοση των παραπάνω είναι απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ή διπλώματος οδήγησης ή διαβατηρίου.

 

Για έκδοση ηλεκτρονικά:

Με τους κωδικούς σας taxisnet επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia.

 

Επικοινωνία με τα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων

Δημοτική Ενότητα Χανίων

"ΚΕΠ (κωδ.0009)

Διεύθυνση: Κυδωνίας 29

Όροφος: ισόγειο

Τηλέφωνο: 28213 41800-817

Εmail: d.hanion@kep.gov.gr

 

ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (κωδ.0335)

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1 (Δικαστήρια)

Όροφος: ισόγειο

Τηλέφωνο: 2821345900 - 2821345906

Εmail: n.hanion@kep.gov.gr"

 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

"ΚΕΠ (κωδ.0602)

Διεύθυνση: Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Τ.Κ : 73100

Τηλέφωνο: 28213 46201-3

Εmail: d.akrotiriou@kep.gov.gr"

 

Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου

"ΚΕΠ (κωδ.0993)

Διεύθυνση: Μεγίστης Λαύρας 15 - Μουρνιές - Κτίριο ΔΕΥΑΧ

Τηλέφωνο: 28213 46040-2

Εmail: d.elefvenizelou@kep.gov.gr"

 

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

"ΚΕΠ (κωδ.0832)

Διεύθυνση: Βαμβακόπουλο

Τηλέφωνο: 28213 46020-22

Εmail: d.therisou@kep.gov.gr "

 

Δημοτική Ενότητα Σούδας

"ΚΕΠ (κωδ.0820)

Διεύθυνση: Έλλης και Κανάρη

Όροφος: ισόγειο

Τηλέφωνο: 28213 46010-2

Εmail: d.soydas@kep.gov.gr"

Δελτία μετακίνησης ΑμεΑ

Περιγραφή

Με τα Δελτία Μετακίνησης παρέχεται το δικαίωμα στα Άτομα με Αναπηρίες της δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας της Περιφερειακής Ενότητας της κύριας κατοικίας τους.

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ηρώων Πολυτεχνείου 11.

 

 Ποιοι το δικαιούνται;

Δικαιούχοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες:

 1. Ελληνικής υπηκοότητας

 2. Υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.)

 3. Υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α'),

 4. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.2 του ΠΔ106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄), στο άρθρο 85 παρ. 4 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν.4540/2018 (ΦΕΚ 91 Α΄)

 5. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω),

Σημείωση: Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση του αιτήματος;

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

 2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

  ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2643/98.

  2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος. Στη βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από τον δικαιούχο.

  2β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

  2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

  Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

 6. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

 7. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης 2020.

Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 ΕΥΡΩ ατομικό και 29.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου,που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο , εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

 

8. Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να χορηγείται εκ΄ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα εφόσον υπάρχει διαθέσιμος αριθμός καρτών. Σε περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγησή."

 

Έκδοση ΑΜΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις Κατηγορίες πολιτών που δικαιούνται ΑΜΚΑ και μπορεί να εκδοθεί από το ΚΕΠ και τον ΕΦΚΑ (e-ΕΦΚΑ & ΚΕΠ)

Α Για Έλληνες υπηκόους που κατοικούν στη χώρα

(Οι ανήλικοι να συνδέονται με τον Α.Μ.Κ.Α. των γονέων ως προστατευόμενα μέλη, εφόσον ο γονέας έχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα διαφορετικά o ανήλικος απογράφεται ως ανασφάλιστος)

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης για ανήλικους, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα.
  (Σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου προσκομίζεται εξουσιοδότηση)

ΒΓια Ομογενείς με ταυτότητα ομογενούς που διαμένουν στη χώρα μόνιμα

 1. Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία απαραίτητα για την απογραφή απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά.

 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή έντυπο Ε9 που αποδεικνύει κατοικία στην Ελλάδα

 3. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ) στο όνομα του αιτούντος.

 4. Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα 

ΓΓια Ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν στη χώρα και δεν εργάζονται, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους

 1. Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Ευρωπαίου Πολίτη από την Αστυνομία για κάθε μέλος της οικογένειας (άρθρα 13 και 16 του Π.Δ. 106/2007, ΦΕΚ Α’135).

 2. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο

 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο (ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη). "

ΔΓια Δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τα μέλη οικογενείας τους

 1. Άδεια διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας και για τα τέκνα Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, εφόσον γεννήθηκαν στην Ελλάδα.
  (Τα νεογέννητα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα καλύπτονται από την άδεια διαμονής του συντηρούντος γονέα, έως ότου υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής και για αυτά)"

ΕΓια Δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος

 1. Άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος με την ένδειξη «Μόνιμη Διαμονή/Permanent Residence» ή Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610).

 2.  Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ.

 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη 

Απογραφή στρατευσίμου

Περιγραφή

Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, η κατάθεση του δελτίου απογραφής για τους διαμένοντες στην Ελλάδα στρατεύσιμους της εκάστοτε κλάσης γίνεται σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ενώ για τους διαμένοντες στο εξωτερικό στρατεύσιμους η διαδικασία γίνεται στην Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας στην οποία διαμένουν.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση του αιτήματος;

Κατά την προσέλευσή τους οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.

 2. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

 3. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του www.amka.gr).

 4. Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

 5. Ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail)

Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.

Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ, τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr/enimerwsi_apografis) πληκτρολογώντας το στρατιωτικό αριθμό τους ή τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς τους.

Έκδοση ψηφιακής υπογραφής

1Σύνδεση στην Πύλη ΕΡΜΗΣ

"Η Πύλη ΕΡΜΗΣ www.ermis.gov.gr​ υλοποιεί από τις 9.11.2015 ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους πολίτες οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, να αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πρόσβαση στην Εθνική Πύλη  ΕΡΜΗΣ.

Οι παλιοί χρήστες που διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης που έχουν εκδοθεί από την Πύλη ΕΡΜΗΣ μπορούν να συνεχίσουν να συνδέονται στην Πύλη με τους κωδικούς αυτούς. Εναλλακτικά, μπορούν να επιλέξουν να συνδεθούν μέσω TAXISnet δημιουργώντας όμως νέο λογαριασμό χρήστη.

2Αίτηση απόκτησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Αφού έχετε συνδεθεί στην Πύλη ΕΡΜΗΣ με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας:

 1. Επιλέξτε ""Πίνακας Ελέγχου"" και στην συνέχεια ""Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών""

 2. Επιλέξτε ""Υποβολή


3Μετάβαση σε ΚΕΠ
Στο ΚΕΠ της περιοχής σας θα τακτοποιηθείτε φυσικά επιδεικνύοντας κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης (για παράδειγμα ταυτότητα ή διαβατήριο).

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση του αιτήματος;

α) Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας τα έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του τελικού χρήστη είναι:

- Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

- Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

- Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων.

- Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή από τα αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου, η οποία και διατυπώνεται σε προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις έντυπο. Ίδια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση της κατοικίας και το επάγγελμα έχουν μεταβληθεί.

β) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση των πιστοποιητικών.

Στην περίπτωση των υπαλλήλων Δημοσίων Φορέων, απαιτείται και Βεβαίωση από τον Φορέα όπου θα αναγράφει την ιδιότητα του υπαλλήλου και θα επιτρέπει στο συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο να αποκτήσει ψηφιακά πιστοποιητικά ως "δημόσιος υπάλληλος" του συγκεκριμένου Φορέα δεδομένου ότι η πληροφορία αυτή καταχωρείται μέσα στα ψηφιακά πιστοποιητικά.

Όταν δεν προσέλθει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος απαιτείται εξουσιοδότηση για το συγκεκριμένο σκοπό.

 

Έκδοση παραβόλου

Περιγραφή

Η διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) μέσω των ΚΕΠ. Σε αυτή την ενότητα αναφέρεται ο τρόπος που υποβάλλεται η αίτηση και εκδίδεται ο κωδικός πληρωμής.

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

"Για έκδοση από ΚΕΠ:

 1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας για την απόδειξη ταυτότητας

 2. Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση μέσω εκπροσώπου απαιτείται η επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης.

 3. Να γνωρίζει ο αιτών τον κωδικό τύπο του παραβόλου (Φορέας/Κατηγορία/Τύπος) (1)

 4. Στην περίπτωση που ο αιτών ζητά την έκδοση παραβόλου μεταβλητού τύπου υποδεικνύει με αποκλειστική του ευθύνη το ποσό το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής

 5. Υποχρεωτικά ΑΦΜ για όσους συναλλασσόμενους διαθέτουν.

 6. Τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (27 ψηφία) για την περίπτωση επιστροφής

 7. Το πεδίο ""πρόσθετα στοιχεία"" που συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου Φορέα.

Για έκδοση ηλεκτρονικά:

Μπείτε στην ιστοσελίδα www.gsis.gr και ακολουθήστε τη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες /

e-Παράβολο

 

 Τρόπος κατάθεσης

 

 1. Μέσω e-αιτήματος στην σελίδα www.gsis.gr

 2. Αυτοπροσώπως