Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άδειες και Αναγγελίες Επαγγελματιων | Κωδικός υπηρεσίας: 27

Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Περιγραφή

Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών οποιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες υποβάλλουν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι και δύο (2) μήνες πριν τη συγκομιδή. Για καλλιέργειες διάρκειας μικρότερης από δύο (2) μήνες (π.χ. σπανάκι, μαρούλια) η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συγκομιδή.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού (την προμηθεύει ο Δήμος) η οποία συνοδεύεται από έναν πίνακα στον οποία θα αναφέρονται:

  α. τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά,

  β. η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών,

  γ. το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ)

 3. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ.

 4. Δημοτική Ενημερότητα

 5. Παράβολο ύψους τριών 3€

 6. Ειδικά δικαιολογητικά ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας

 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

 Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Παράβολο 3 €

Αρχεία

 1. Αίτηση