Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Δελτία Τύπου - Πρόσφατα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δήμου Χανίων

29.05.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 14:27

Αναρτήθηκε στις 27/05/2024 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου του Δήμου Χανίων στο δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΥΤΘΩΗ5-ΩΝ1 και  site του Δήμου Χανίων στη διαδρομή https://www.chania.gr/enimerosi/contests-proclamations-active/prosklisiepitropielechou2024.html

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δήμου Χανίων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, στη διεύθυνση dimos@chania.gr  ή στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, (Κυδωνίας 29, Χανιά), σύμφωνα με την ενότητα 8 « Διαδικασία Αιτήσεων -Προθεσμίες-Αξιολόγηση» της πρόσκλησης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και λήγει 30 (τριάντα) ημέρες μετά από την ανάρτηση.