Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Δελτία Τύπου - Πρόσφατα

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Χανίων: Στις 17/6/2024

05.06.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 10:43

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το 3ο δίμηνο του 2024, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17 Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.

Επισημαίνεται ότι για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, η οποία είναι δημόσια, μπορούν να υποβληθούν θέματα προς συζήτηση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων έως την Τετάρτη 12/6/2024 & ώρα 14:00 στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο e-mail: ds@chania.gr).

Στην περίπτωση που τα θέματα που θα προταθούν εμπρόθεσμα από του Δημοτικούς Συμβούλους υπερβαίνουν τα δέκα (10), ή αυτά που θα προταθούν από Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων υπερβαίνουν τα δύο (2) τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν θα προκύψουν μετά από  δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης από το Προεδρείο.

Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                          Εμμανουήλ Καραγιαννάκης