main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

15/1/2016, Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 20/1/2016

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 20/1/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2287/15-1-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2016 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Χανίων και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ {Δήμαρχος}

 2. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής {Δήμαρχος}

 3. Έγκριση συνδρομών διαδικτυακής πρόσβασης – Internet έτους 2016 για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση συνδρομών σε ηλεκτρονικά μέσα έτους 2016 για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών {Δήμαρχος}

 5. Έγκριση συνδρομών Δήμου Χανίων για το έτος 2016 {Δήμαρχος}

 6. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του σε περιβαλλοντικό-χρηματοδοτικό Φόρουμ με θέμα “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ” στην Αθήνα {Δήμαρχος}

 7. Εκ νέου έγκριση της υπ'αριθμ. 164/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού θέσης άσκησης στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικό χώρο (καντίνα) εντός της Δ.Κ. Δαράτσου {Πρόεδρος}

 8. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών Ν. Χανίων (άρθρου 8 τυου Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4071/12) {Πρόεδρος}

 9. Έγκριση προϋπολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2016 {Βλαχάκης}

 10. Στοχοθεσία του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2016 {Βλαχάκης}

 11. Σύμφωνη γνώμη για την απόσπαση της υπαλλήλου του ΔΟΚΟΙΠΠ Τζεϊράνη Ελευθερίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων {Βλαχάκης}

 12. Ορισμός επιτροπής άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 (εκτιμητική επιτροπή διαγωνισμών) για το έτος 2016 {Αλεξανδράκης}

 13. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Σολανάκης) {Αλεξανδράκης}

 14. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Μπενάκη) {Αλεξανδράκης}

 15. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Χαβρεδάκης) {Αλεξανδράκης}

 16. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο κλήσεων {Αλεξανδράκης}

 17. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων και επαναβεβαίωσή τους στους σωστούς υπόχρεους {Αλεξανδράκης}

 18. Διαγραφή οφειλής από δημοτικά τέλη – ΤΑΠ (Μπούχλης) {Αλεξανδράκης}

 19. Επιστροφή χρημάτων (Παπαδουλάκη) {Αλεξανδράκης}

 20. Επιστροφή χρημάτων (ΑΦΟΙ Γραμβουσάκη) {Αλεξανδράκης}

 21. Επιχορήγηση στον ΔΟΚΟΙΠΠ για το έτος 2016 {Αλεξανδράκης}

 22. Έγκριση προμήθειας περιοδικών για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη {Περράκη}

 23. Έγκριση Σχεδίου σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και τελικής διάθεσης αυτών της Δ/νσης Ναυτικών Όπλων Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2016 {Κοτζαμιχάλης}

 24. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και τελικής διάθεσης αυτών της Δ/νσης Καυσίμων Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2016 {Κοτζαμιχάλης}

 25. Άδεια παρεμπόδισης κυκλοφορίας οχημάτων {Κοτζαμιχάλης}

 26. Έγκριση μελέτης ερυθράς οδικών τμημάτων στο Σχέδιο Πόλης Πασακάκι της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 27. Υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου {Κεμεσίδης}

 28. Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων με συστέγαση {Πουλιδάκης}

 29. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών” κατ' εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Πουλιδάκης}

 30. Κατακύρωση Πρακτικού Κλήρωσης {Πουλιδάκης}

 31. Παράταση για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας” στο Δήμο Χανίων {Φραγκάκης}

 32. Δακοκτονία έτους 2016 {Φραγκάκης}

 33. Γνωμοδότηση επιτροπής προμηθειών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, για την διαδικασία μέσω της διαπραγμάτευσης από ΔΣ χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων για τις ομάδες 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 και 13”