main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

15/4/2016, Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 21/4/2016

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 21η Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4071/2012 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

2

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 111/16 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

3

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

4

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

5

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

6

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

7

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

8

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2015

9

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 553/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

10

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΟΥΔΑΣ

11

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ

12

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

13

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ “ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΡΜΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ)

14

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ “ΧΑΛΕΠΑ”

15

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

16

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

17

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

18

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 10ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΟΜΟΥ “ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ”

19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

20

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

21

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

22

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

23

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2482 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

24

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-7762, ΚΗΙ-2435, ΜΕ-71388, ΜΕ-104886 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

25

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2437 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

26

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2425 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

27

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2467 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΤΥΕ-65 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-7828 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΜΕ-104886 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2456 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-7762 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2404, ΚΗΙ-2480, ΚΗΥ-4811 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-2442 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

35

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-7703 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

36

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-2462 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

37

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-2465 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

38

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΜΕ 37909 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

39

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΑΥ ΣΤΟΝ Κ.Α. 20-6279.001 “ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ”

40

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΑΥ ΣΤΟΝ Κ.Α. 20-7135.003 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”

41

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

logo imageσυμβαίνει

“Η Μάχη της Κρήτης - 80 χρόνια”: Έκθεση σπάνιων αδημοσίευτων φωτογραφιών & αντικειμένων εποχής στο Κ.ΑΜ. από τις 20/5/2021
Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων