main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

10/03/2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 15/3/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 12289/10-3-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 171/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου {Πρόεδρος}

 2. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της κοινωφελούς επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο “ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ” κατά τη διαχειριστική περίοδο έτους 2016 {Βαρουδάκης}

 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}

 4. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Συμβάσεις μίσθωσης έργου {Δήμαρχος}

 5. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στο Ηράκλειο {Δήμαρχος}

 6. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής του Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στην Αθήνα στις 17 και 18 Μαρτίου 2017 {Δήμαρχος}

 7. Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού “Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και fax” {Δήμαρχος}

 8. Συνδιοργάνωση σεμιναρίου με θέμα “Προαγωγή της υγείας μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής” {Δήμαρχος}

 9. Έγκριση απογραφής έναρξης 31/12/2013, έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2014 και 2015, παρουσίαση εκθέσεων των ορκωτών λογιστών ελεγκτών για τις εν λόγω χρήσεις {Αλιφιεράκη}

 10. Συνδιοργάνωση δράσης προληπτικής Ιατρικής με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία {Αλιφιεράκη}

 11. Έγκριση καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη {Αλιφιεράκη}

 12. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΥΔΩΝ ΑΕ {Πουλιδάκης}

 13. Έγκριση έκδοσης του ετήσιου τόμου “Εν Χανίοις” και ορισμός συντακτικής επιτροπής και επιμελητή {Περράκη}

 14. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για το πολιτικό μνημόσυνο του Ελευθερ'ίου & Σοφοκλή Βενιζέλου {Περράκη}

 15. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Μουσικό Σύνολο VAMOS {Περράκη}

 16. Συνδιοργάνωση με την Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων εκπαιδευτικής δράσης στη περιοχή της Σπλάντζιας με θέμα “Η πλατεία Σπλάντζιας του Χθες και του Σήμερα” {Περράκη}

 17. Έγκριση απολογισμού της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 {Κονταξάκης}

 18. Διοικητική αποβολή μισθωτή περιπτέρου (Νουσιάδης Σωκράτης) του αυθαιρέτως εκμεταλλευομένου περιπτέρου {Κονταξάκης}

 19. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή της υπηρεσίας “Ανάδειξης Μονοπατιών στα πλαίσια της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού” {Κονταξάκης}

 20. Απόρριψη αιτήματος για καθορισμό θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου {Κονταξάκης}

 21. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2016 {Βλαζάκης}

 22. Αντικατάσταση μελών επιτροπών {Ξανθουδάκης}

 23. Δωρεά φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού στη σχολική Κοινότητα 2ου Ειδικού Δημοτικού / 2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 24. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής {Ξανθουδάκης}

 25. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 26. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Θερίσου – Νέας Κυδωνίας έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 27. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Ακρωτηρίου Σούδας έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 28. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Χανίων έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 29. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τελικού – Τακτοποιητικού του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” {Ξανθουδάκης}

 30. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τελικού – Τακτοποιητικού του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” {Ξανθουδάκης}

 31. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ” {Ξανθουδάκης}

 32. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων 2014” {Ξανθουδάκης}

 33. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στο Δήμο Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 34. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Τοπική οδοποιία Λιμάνι – Κόρφος Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης}

 35. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης}

 36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Υγρομόνωση – Θερμομόνωση οροφής κτιρίου Τμήματος Πρασίνου {Ξανθουδάκης}

 37. Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα Χανίων {Βλαχάκης}

 38. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της εργασίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη – προστασία παραλιών Δήμου Χανίων” {Βλαχάκης}

 39. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}

 40. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων {Βλαχάκης}

 41. Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΟΙΠ, Δημοτικό Γηροκομείο, Λιμενικό Ταμείο, Δημοτική Πινακοθήκη) του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}

 42. Ορισμός δευτεροβάθμιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση για το έτος 2017 {Βλαχάκης}

 43. Ορισμός επιτροπής άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 (εκτιμητική επιτροπή διαγωνισμών) για το έτος 2017 {Βλαχάκης}

 44. Εκποίηση ακινήτου {Βλαχάκης}

 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χαρτών της Παλιάς Πόλης Χανίων {Βλαχάκης}

 46. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Παπαδάκη) {Βλαχάκης}

 47. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Ευσταθίου) {Βλαχάκης}

 48. Διαγραφή οφειλής από τέλος αποκομιδής & διάθεσης απορριμμάτων 2016 {Βλαχάκης}

 49. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 50. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 51. Επιστροφή χρημάτων {Βλαχάκης}