main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

11/5/2018, Τακτική δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 15/5/2018

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 15η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 1. 1.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/2006 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 619/8-5-2018 ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 1. 2.

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΛΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ»

 1. 3.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

 1. 4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 1. 5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΜΠΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ»

 1. 6.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ) ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

 1. 7.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

 1. 8.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 1. 9.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 15KVA (Νο 1) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 53622249 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

10.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 15KVA (Νο 1) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 53622091 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΡΥΣΩΝ

 1. 11.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 8KVA (Νο 0) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 53621942 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΚΑΣ

 1. 12.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 8KVA (Νο 0) ΣΕ 25KVA (Νο 2) ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 53533254 ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

 1. 13.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

 1. 14.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΑΣ)

 1. 15.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Υ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ DESKTOP PUBLISHING ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ERMIS – F

 1. 16.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 1. 17.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

 1. 18.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

 1. 19.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ

 1. 20.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ

 1. 21.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

 1. 22.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

 1. 23.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 ΚΑΙ 66/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1. 24.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 137/2017 ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 148/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1. 25.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. 26.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

logo imageσυμβαίνει

“Η Μάχη της Κρήτης - 80 χρόνια”: Έκθεση σπάνιων αδημοσίευτων φωτογραφιών & αντικειμένων εποχής στο Κ.ΑΜ. από τις 20/5/2021
Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων