main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

29/08/2016, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

              για την υπηρεσία ασφάλισης των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων, 

Ο  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο ηλεκτρονικό  μειοδοτικό διαγωνισμό με  σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των  αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 51.500,00  ευρώ μαζί με την προαίρεση.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:29/08/2016 και ώρα 8:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:10/09/2016  και ώρα 15:30 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 15/09/2016 και ώρα  8.30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνουν:  Ασφαλιστικά Πρακτορεία με έδρα τον Δήμο Χανίων που εκπροσωπούν Ασφαλιστικές Εταιρείες οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα νόμιμα πιστοποιητικά εκπροσώπησης.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 1.030,00 €.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη.

 

Τα συμβατικά τεύχη εκτός της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr θα διατίθενται και από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του γραφείου  προμηθειών του Δήμου Χανίων, Τηλέφωνο 28213 41760, Κυδωνίας 29, Χανιά.

Διακήρυξη

Τεχνικές προδιαγραφές-ενδεικτικός προυπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                    

                                                                                                   ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ