main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

22/7/2016, Διαδικασίες ανάθεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

  2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν3669/2008

  3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 στον Κ.Α. 70-7336.001 του οποίου προβλέπεται πίστωση 8.000,00€ για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ»

  4. Την ΠΑΥ Α- 972/2016

  5. Την υπ’αρ.22/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

  6. Την υπ’ αρ. 139/28-04-2016 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  7. Τις ανάγκες του Δήμου, που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ» προϋπολογισμού 6.440,00€ χωρίς ΦΠΑ ή 7.985,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την 22/2016 μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ. Χανίων.

Οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να έχουν εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ ή βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα (για τους εμπειροτέχνες) κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων τα οποία θα είναι σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας αρ. 29 τκ 73135,η οποία θα απευθύνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και θα συνοδεύεται με:

  • Την ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επισυνάπτοντας αντίγραφο του πτυχίου τους.

  • Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη:

προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ προσφορά για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ»

Η παραπάνω προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41681

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Α1 Εξώφυλλο