main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

08/07/2016, Πρόγραμμα κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά, 08 / 07 / 2016

Αρ.πρωτ.: 38587

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 6.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 70-6117.008 για “Αντιμετώπιση δαπανών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς”

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-559/2016 Π.Α.Υ., που δεσμεύει πίστωση ποσού 6.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 263/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και πίστωση ποσού 6.000,00€ (ΑΔΑΜ:16REQ004123294)

  6. Την υπ’ αριθμ. 30982/08-06-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έως 31/12/2016 συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4235/2014, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, την περίθαλψη και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Επειδή ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει επί του παρόντος Δημοτικό Κτηνιατρείο και επειδή συχνά συμβαίνουν εξειδικευμένα περιστατικά τραυματισμού ζώων τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η κτηνίατρος του Δήμου, κρίνεται σκόπιμο η εργασία της περίθαλψης των ζώων στις πιο πάνω περιπτώσεις να ανατεθεί σε ιδιώτες κτηνιάτρους. Αναλυτικά η ανάθεση αφορά στα παρακάτω:

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

1

Ανακατάταξη-σταθεροποίηση κατάγματος συντηρητικά

2

Κάταγμα κνήμης – χειρουργική αντιμετώπιση με ήλο

3

Κάταγμα κνήμης – χειρουργική αντιμετώπιση με πλάκα

4

Κάταγμα μηριαίου – χειρουργική αντιμετώπιση με ήλο

5

Κάταγμα μηριαίου – χειρουργική αντιμετώπιση με πλάκα

6

Κάταγμα αντιβραχίου – χειρουργική αντιμετώπιση με ήλο

7

Κάταγμα αντιβραχίου – χειρουργική αντιμετώπιση με πλάκα

8

Κάταγμα γενειακής σύμφυσης σε γάτες

Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις

9

Κήλες σε γάτα (βουβωνοκήλη)

10

Κήλες σε γάτα (μετατραυματική κοιλιοκήλη)

11

Κήλες σε σκύλο (ομφαλοκήλη)

12

Κήλες σε σκύλο (μετατραυματική κοιλιοκήλη)

13

Κήλες σε σκύλο (βουβωνοκήλη ετερόπλευρη)

14

Διαχείριση ανοιχτού τραύματος σε γάτες και σκύλους, επιφανειακού

15

Διαχείριση ανοιχτού τραύματος σε γάτες και σκύλους, με ηρέμηση ή τοπική αναισθησία

16

Διαχείριση ανοιχτού τραύματος σε γάτες και σκύλους, με νάρκωση ή γενική συρραφή

17

Πυομήτρα σε γάτες

18

Πυομήτρα σε σκύλους

19

Μαστεκτομή – αφαίρεση νεοπλασιών δέρματος (νεόπλασμα μικρού μεγέθους)

20

Μαστεκτομή – αφαίρεση νεοπλασιών δέρματος (νεόπλασμα μεσαίου μεγέθους)

21

Μαστεκτομή – αφαίρεση νεοπλασιών δέρματος (νεόπλασμα μεγάλου μεγέθους)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΩΟΥ

22

Γενικές εξετάσεις αίματος

23

Γενική εξέταση ούρων

24

Τεστ Λεϊσμανίασης (με κλινική εξέταση)

25

Βιοχημική εξέταση ανά παράμετρο

ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

26

Ακτινογραφία

27

Ηρέμηση

28

Αναισθησία ενέσιμη

29

Αναισθησία εισπνευστική

30

Ευθανασία ζώου κάτω από 15 κιλά

31

Ευθανασία ζώου πάνω από 15 κιλά

32

Αντιμετώπιση δηλητηρίασης απλή

33

Αντιμετώπιση δηλητηρίασης με καταστολή και πλύση στομάχου

34

Αντιμετώπιση δηλητηρίασης με οροθεραπεία

 

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές και τα οποία κατέχουν νόμιμη άδεια και είναι εγγεγραμμένα στο οικείο επιμελητήριο.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της χαμηλότερης προσφοράς επί του συνόλου των αναφερομένων κατηγοριών.

Η δαπάνη ανέρχεται έως του συνολικού ποσού των 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εκ του οποίου μέχρι 5.000,00€ αφορά σε χειρουργικές πράξεις και μέχρι 1.000,00€ σε εργαστηριακούς ελέγχους και λοιπές κτηνιατρικές πράξεις και για διάστημα μέχρι 31/12/2016. Η ακριβής δαπάνη θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των πράξεων που θα πραγματοποιηθούν.

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο, για κάθε ζώο χωριστά. Τα τιμολόγια θα υποβάλλονται προς πληρωμή στο φορέα, συνολικά στο τέλος κάθε μήνα και κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών από την Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης του έργου. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό

 

 

φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Υπόψη κας Γουμενάκη,

Προσφορά για "Πρόγραμμα κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς"

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

#Ανακοίνωση