main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

07/05/2009, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων. Χρήση 2009.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων.Χρήση 2009», με προϋπολογισμό 246.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 170.519,94 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),β) κατηγορία  Η/Μ, με προυπολογισμό 32.385,17 € (δαπάνη εργασιών,ΓΕ & ΟΕ  και απρόβλέπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Γρηγορίου Ε΄ 50 Χανιά, μέχρι τις 21-5-2009. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341724, FAX επικοινωνίας 2821/093300 .

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  26-5-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,του άρθρου 7 του π.δ 609/1985.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξη του έργου, ήτοι τάξη Α2 και άνω  στην κατηγορία οικοδομικά , τάξη Α1 στην κατηγορία Η/Μ.                       β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Επίσης δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 35 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν.2940/01.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.058,10 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή  δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

 

                                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                   Αριστ.ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Τεχνικά Έργα