main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

03/02/09, Ο Δήμος Χανίων προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση Μίσθωσης ΄Έργου 1 (ένα) Συντηρήτη Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 Δήμος Χανίων προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση Μίσθωσης ΄Έργου έως ένα έτος  , μετά την  υπ΄ αριθμ. 392/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄ αριθμ. 25/15-1-2009  Εγκριτική του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 126/27-1-2009 τεύχος Β΄, 1 (ένα) Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης , κλάδου ΤΕ.

        Το έργο το οποίο θα εκτελεστεί είναι η συντήρηση μέρους της συλλογής του Ελευθέριου Βενιζέλου (περίπου 4.000 βιβλία) που υπάρχουν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων.

        Τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου θα είναι ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα η αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Συντήρησης Αρχαιοτήτητων και ‘Εργων Τέχνης με ειδίκευση στην   συντήρηση Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή  Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

 

β) Άδειας  άσκησης επαγγέλματος συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (Συντήρηση Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης κλάδου ΤΕ ή ισοτίμου σχολής εξωτερικού με ειδίκευση στη συντήρηση βιβλιακού και αρχειακού υλικού ) η οποία χορηγείται από τη Δ/νση Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού (άρθρο 9 Ν. 2557/1997,ΦΕΚ271/τ.Α΄/1997

 

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (ι) επεξεργασίας κειμένων, (ιι) υπολογιστικών φύλλων και (ιιι) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται ως εξής:

 

  1. είτε με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από                          φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία. Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον  Ο.Ε.Ε.Κ, με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:

 

Ø      ECDL Ελλάς Α.Ε. (Πράξη αριθ. Γ/2619/3-2-06 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

Ø      ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES S.A. (Πράξεις αριθ. Γ/4516/23-2-06 και Γ/30922/18-12-07 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

Ø      ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο INFOTEST (Πράξη αριθ. Γ/4517/23-2-06 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

Ø      ICT Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με διακριτικό τίτλο ICT Europe (Πράξεις αριθ. Γ/4518/23-2-06 και Γ/18897/18-07-2007 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

Ø      ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο KEY-CERT (Πράξη αριθ. Γ/8931/11-4-06 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

Ø      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ACTA A.E. (Πράξη αριθ. Γ/12017/18.05.2006 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

Ø      I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ με διακριτικό τίτλο I SKILLS A.E. (Πράξη αριθ. Γ/22735/14.09.2007 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

Ø      ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο TELEFOS TRAINING (Πράξη αριθ. Γ/30921/18-12-2007 του Ο.Ε.Ε.Κ.).

 

Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον  Ο.Ε.Ε.Κ, ισχύουν μέχρι 31.12.2009 (Σχετική πράξη ΟΕΕΚ Γ/27767/13-11-08).

2. είτε με τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

3. είτε με τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

 

Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων θα είναι από  4-2-2009  έως  και την

10-2-2009

Tα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού  του Δήμου Χανίων,  Κυδωνίας 29 Χανιά                            

 

#Προσλήψεις

logo imageσυμβαίνει

Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 17/6/2021
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021