Είσοδος      |     
Δικαιώματα Πολιτών

Δικαιώματα Πολιτών


Η υποστήριξη προς τον πολίτη και η εξυπηρέτησή του με υψηλούς ποιοτικούς όρους αποτελούν τους μείζονες αντικειμενικούς στόχους της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. Παρακάτω παραθέτουμε χρήσιμες πληροφορίες και οδηγούς σχετικά με τις σχέσεις δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών:

-Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

-Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-5-2015) Εκδημοκρατισμός της διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις

-Συνήγορος του Πολίτη- Ανεξάρτητη Αρχή (www.synigoros.gr)

-Εθνική Πύλη Δημόσια Διοίκησης – Εrmis (www.ermis.gov.gr)