Είσοδος      |     
Παιδεία - Δια Βιου Μάθηση

Παιδεία-Δια Βίου Μάθηση

Εδώ παρουσιάζονται οι δράσεις που υλοποιεί ή συμμετέχει ο Δήμος Χανίων στον τομέα της Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Δια Βίου Μάθηση