Είσοδος      |     
Επιτροπές

Επιτροπές

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 τα νέα αιρετά όργανα διοίκησης του Δήμου είναι εκτός από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή. Για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 είναι οι κάτωθι:

Άλλες σημαντικές επιτροπές οι οποίες έχουν οριστεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων είναι οι: