Είσοδος      |     
Επιτροπές

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων συγκροτείται νέο όργανο αντίστοιχο της Οικονομικής Επιτροπής, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Με τη συγκρότησή της ένας κρίσιμος και διαρκώς αναπτυσσόμενος τομέας δημοτικής πολιτικής, όπως είναι τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και ιδιαίτερα τα πολεοδομικά και χωροταξικά, γίνεται αντικείμενο ενός συλλογικού και αντιπροσωπευτικού οργάνου περισσότερο ευέλικτου από το πολυπληθές Δημοτικό Συμβούλιο ενώ έως σήμερα διαχέονται μεταξύ της δημαρχοκεντρικής εκτελεστικής λειτουργίας και της συνήθως ανοργάνωτης και χαοτικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη νέα Επιτροπή όλα αυτά τα θέματα που κατά κανόνα αφορούν την σύγκρουση τοπικών συμφερόντων και υποθάλπουν τον παραγοντισμό, ενίοτε και τη διαφθορά, γίνονται αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης αλλά και λήψης αποφάσεων με την παρουσία και της μειοψηφίας η οποία μπορεί να ασκήσει τον ελεγκτικό της ρόλο πιο αποτελεσματικά απ’ ότι στο πολυπληθές Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής εντάσσονται και όλες οι αρμοδιότητες της πρώην δημαρχιακής επιτροπής που αναφέρονται στην αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι τα θέματα αυτά σχετίζονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και τον καθορισμό των χρήσεων γης.

Για την περίδο από 1/9/2014 - 5/3/2017 σύμφωνα με την υπ'' αριθμ. 709/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από:

Φραγγεδάκης Γεώργιος  (Πρόεδρος) (284/2014 Απόφαση Δημάρχου)

Τακτικά Μέλη:
1. Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Βλαζάκης Νικόλαος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Λεβεντάκης Δημήτριος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
5. Φιωτάκης Σταύρος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
6. Ψυχογιού Ελένη (σύμβουλος πλειοψηφίας)
7. Αγγελάκη Νάνσυ (σύμβουλος μειοψηφίας)
8. Λειψάκης Δημήτρης (σύμβουλος μειοψηφίας)
9. Παπαδογιάννης Αριστείδης (σύμβουλος μειοψηφίας)
10. Παπαντωνάκης Νίκος (σύμβουλος μειοψηφίας)
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Καραμπινάκης Νικόλαος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Παινεσάκης Νικόλαος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Κεμεσίδης Εμμανουήλ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
1. Βουλγαρίδης Μηνάς (σύμβουλος μειοψηφίας)
2. Παπαδάκης Δημήτριος (σύμβουλος μειοψηφίας)
3. Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος (σύμβουλος μειοψηφίας)

 

Για τη διετία 2013-2014 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε οριστεί με την  3/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.