Είσοδος      |     
Προγράμματα του Δήμου

NOWΘέμα:
Γυναίκες


Ο Δήμος Χανίων, στο μέτρο 1 Δράση 3 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ άξονας NOW, «Βελτίωση υφισταμένων Υπηρεσιών φροντίδας παιδιών» προχώρησε σε μία σειρά από επεμβάσεις στον χώρο των Παιδικών Σταθμών που ανήκουν στα διοικητικά όρια της πόλης των Χανίων. Για το σκοπό αυτό, προσλήφθηκε συνεργάτης, πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, που συνέβαλε σημαντικά στην στήριξη και ανάπτυξη των υπηρεσιών των Παιδικών Σταθμών, απαλλάσσοντας το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σταθμών από τις διοικητικές υποχρεώσεις τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απασχόληση του επιστημονικού προσωπικού, αποκλειστικά με τα παιδιά και την αύξηση των θέσεων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς των Χανίων κατά πενήντα (50). Οι θέσεις αυτές, αποκλειστικά, δόθηκαν σε παιδιά μειονεκτούντων οικογενειών, μετά από κοινωνική έρευνα, που διεξήγαγε η Κοινωνική Λιετουργός της Υπηρεσίας μας.
Θεωρούμε, ότι με ένα μικρό σχετικά ποσό, με το οποίο συμμετείχε ο Δήμος μας στην Κοινοτική Πρωτοβουλία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ άξονας NOW, πραγματοποίησε μία σειρά από σημαντικές επεμβάσεις στον χώρο της προσχολικής ηλικίας στην πόλη μας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην εργαζόμενη μητέρα να απασχολεί με άνεση και ασφάλεια τις ώρες της εργασίας της, το παιδί της ή και στην άνεργη μητέρα να έχει τον χρόνο της αναζήτησης εργασίας.