Είσοδος      |     
Προγράμματα του Δήμου

Προγράμματα του Δήμου Χανίων


Ο Δήμος Χανίων, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής και των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες των Χανίων, συμμετέχει σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει στο παρελθόν. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τους συνδέσμους που ακολουθούν.

1. Crete TOURnet
2. Campiello
3. Το πρόγραμμα Youthstart (Κοινοτική Πρωτοβουλία "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ") του Δήμου Χανίων
4. ESPRIT-VENIVA
5. MILLION 20772
6. Πρόγραμμα Leonardo da Vinci - Σχέδιο "FUTURE"
7. Χανιά ΣΥΝ
8. NOW
9. Horizon
10. Kaleidoskope
11. SMART NETS
12. OMNI
11. AGILE
11. MEETNATURE
11. ERASMUS+ Youth