Είσοδος      |     
Αδελφοποιήσεις

Αδελφοποίηση με τον Δήμο Κερύνειας Κύπρου

Σύμφωνα με την υπ'' αριθμό 627/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας αδελφοποίησης μεταξύ των δύο δήμων, η οποία και απεστάλη στo Υπ. Εξωτερικών στη Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων με το αριθμόν πρωτοκόλλου έγγραφο 296/6-10-09.

Επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας Κύπρου: www.kyreniamunicipality.com