Είσοδος      |     
Στατιστικά - Δημογραφικά στοιχεία

Δημογραφικά - Στατιστικά στοιχεία

 Η ενότητα που ακολουθεί αφορά στην έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών για τα  στατιστικά στοιχεία και τη δημογραφική εξέλιξη του Δήμου Χανίων.

 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της Απογραφής πληθυσμού της 9ης Μαίου 2011:

 

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών  2011

Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες)

Περιγραφή

Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

84.527

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

48.061

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

7.775

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

8.872

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ

6.000

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

1.691

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

6.689

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ

5.439

 

 

Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011

Μόνιμος Πληθυσμός

Περιγραφή

Μόνιμος Πληθυσμός

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Έδρα: Χανιά)

108.642

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

13.100

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

13.145

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ

8.596

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

678

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

10.771

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ

8.442

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

53.910

 


Παρακάτω παρατίθενται τα Δημογραφικά στοιχεία της Απογραφής πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001: