Είσοδος      |     
Αρχείο

02/06/2004, Συνέντευξη του Δημάρχου Χανίων στην «ΠΗΓΗ» (ενημερωτική έκδοση της ΔΕΥΑ Σερρών)

Ο Δήμαρχος Χανίων και αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΑ μιλά στην «ΠΗΓΗ» (ενημερωτική έκδοση της ΔΕΥΑ Σερρών) Κυριάκος Βιρβιδάκης:

«Η ΕΔΕΥΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να στηρίξει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις νέες» Στα Χανιά θα φιλοξενηθεί η 16η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ. Μιλώντας στην «ΠΗΓΗ», ο δήμαρχος Χανίων και αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, τονίζει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι οικονομικής φύσης, υπογραμμίζει ότι η διαχείριση του νερού ως «κοινωνικού» αγαθού έγινε με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο, ενώ θέτει και τους στόχους της ΕΔΕΥΑ για το 2004. 1. Μέχρι σήμερα οι ΔΕΥΑ ανταποκρίνονται στους λόγους «ύπαρξης» και λειτουργίας τους; Η απάντηση είναι καταφατική. Ο λόγος ίδρυσης των ΔΕΥΑ υπήρξε στην αρχή της δεκαετίας του ’80 η παροχή κινήτρων στην τοπική αυτοδιοίκηση για την εκτέλεση έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στις πόλεις της περιφέρειας όπου οι παραπάνω υποδομές είτε ήταν ανύπαρκτες είτε ήταν απαρχαιωμένες. Κάνοντας μία αποτίμηση και λαμβάνοντας υπόψη μας την σημερινή πραγματικότητα θα λέγαμε ότι στις περισσότερες πόλεις όπου λειτουργούν ΔΕΥΑ υπάρχουν σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σύγχρονοι βιολογικοί καθαρισμοί που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από τους 300 περίπου βιολογικούς καθαρισμούς που λειτουργούν στη χώρα μας οι 80 έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν από ΔΕΥΑ με άκρως ικανοποιητικό τρόπο. Επιπρόσθετα θα έλεγα ότι οι δημότες των πόλεων με ΔΕΥΑ απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αφού οι ΔΕΥΑ παρέχουν νερό του οποίου η ποιότητα ελέγχεται επιστημονικά και τηρούνται οι προδιαγραφές που θέτει τόσο η Ευρωπαϊκή Ενωση με τις διάφορες Οδηγίες της όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι οι ΔΕΥΑ παρά τα όποια προβλήματα που κατά καιρούς αντιμετώπισαν ανταποκρίθηκαν στους στόχους του νομοθέτη, αφού συμβάλλουν τόσο στην προστασία της δημόσιας υγείας όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. 2. Ποιά είναι σε γενικές γραμμές τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ; Τα προβλήματα των ΔΕΥΑ είναι κατά βάση οικονομικά. Ο ιδρυτικός τους νόμος, ο ν. 1069/80 παρόλο που ήταν κατά βάση νόμος κινήτρων προέβλεψε για τις ΔΕΥΑ ένα δυσμενές χρηματοδοτικό καθεστώς με την έννοια ότι τις ανάγκασε για να εκτελέσουν τα έργα τους, έργα υψηλού κόστους και όχι άμεσης απόδοσης, να καταφύγουν σε δανεισμό. Επιπλέον η ΔΕΗ αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια τις ΔΕΥΑ ως κοινούς καταναλωτές αγνοώντας τον κοινωφελή ρόλο τους και χρεώνοντάς τις με το οικιακό αντί με το βιομηχανικό τιμολόγιο. Τα θεσμικά προβλήματα των ΔΕΥΑ συνοψίζονται στο διφυή χαρακτήρα τους δηλ. στην εφαρμογή στις ΔΕΥΑ κανόνων που εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα, ενώ οι ΔΕΥΑ σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ταυτόχρονα ο ιδρυτικός τους νόμος μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να προσαρμοσθεί στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του τομέα. Επίσης αριθμός ΔΕΥΑ αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας του ότι δαπάνες έργων τους που συγχρηματοδοτήθηκαν από το 1ο Ταμείο Συνοχής κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες για λόγους που οι ΔΕΥΑ δεν έχουν καμία ευθύνη. 3. Ποιές, κατά την άποψή σας, θεωρούνται ως πετυχημένες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ποιά είναι εκείνα τα στοιχεία που τις κατέστησαν πετυχημένες; Ο όρος «πετυχημένες» είναι πολύ γενικός κι επομένως είναι δύσκολο να απαντηθεί με ακρίβεια. Θα ήθελα να επανέλθω στην πρώτη σας ερώτηση και να επαναλάβω ότι οι ΔΕΥΑ σε γενικές γραμμές (άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο) και παρά τα όποια προβλήματα που αντιμετώπισαν ανταποκρίθηκαν στον ρόλο τους που είναι κοινωνικός, αναπτυξιακός και περιβαλλοντικός. Κοινωνικός με την έννοια ότι το «νερό» που παρέχουν οι ΔΕΥΑ είναι κοινωνικό αγαθό, αναπτυξιακός με την έννοια ότι τα έργα που κατασκεύασαν και κατασκευάζουν συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής αρμοδιότητάς τους και στην τόνωση της απασχόλησης και περιβαλλοντικός με την έννοια ότι συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος με τους βιολογικούς καθαρισμούς που οι περισσότερες λειτουργούν. Αν, βεβαίως, δούμε τα πράγματα από άλλη σκοπιά θα λέγαμε ότι πετυχημένες είναι εκείνες οι ΔΕΥΑ που εφαρμόζοντας μία ορθολογική διαχείριση και πολιτική είναι υγιείς οικονομικά, αλλά κι εκείνες που λειτουργούν με τρόπο σύγχρονο και αποτελεσματικό έχοντας ως μόνιμο στόχο τους την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες-καταναλωτές. 4. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι που θέτει η ΕΔΕΥΑ για τη νέα χρονιά; Με βάση το διττό ρόλο της που είναι συντονιστικός και υποβοηθητικός των ΔΕΥΑ, η ΕΔΕΥΑ θα διεκδικήσει από την Πολιτεία την επίλυση των αιτημάτων των ΔΕΥΑ που είναι οικονομικά και θεσμικά. Για τα οικονομικά ήδη κάναμε αναφορά (δάνεια, ΔΕΗ κ.α.) τα θεσμικά συνίστανται στην αναθεώρηση του ιδρυτικού νόμου των ΔΕΥΑ, του ν. 1069/80 που μετά από τόσα χρόνια θεωρείται πλέον ξεπερασμένος. Παραπέρα η ΕΔΕΥΑ και ενόψει της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Γ’ Κ.Π.Σ. και του Ταμείου Συνοχής στο οποίο είναι ενταγμένα έργα των ΔΕΥΑ θα επιδιώξει την μεγαλύτερη χρηματοδότηση έργων των ΔΕΥΑ που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΔΕΥΑ οι ανάγκες των ΔΕΥΑ για έργα αγγίζουν τα 2 δις €,ενώ στο 2ο Ταμείο Συνοχής (2000-2006) έχουν ενταχθεί έργα ΔΕΥΑ προϋπολογισμού 400 εκ. € περίπου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΔΕΥΑ είναι οι μόνοι φορείς που πληρούν εκτός των άλλων και την αρχή της συμμετοχής στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και οι μόνοι φορείς διαχείρισης νερού στην Ελλάδα που ισοσκελίζουν τα έξοδά τους χωρίς κρατική συμμετοχή στα διαχειριστικά τους έξοδα. Επιπλέον η ΕΔΕΥΑ θα διεκδικήσει τη θεσμική αναγνώριση και κατοχύρωσή της από την Πολιτεία ως συμβούλου της σε ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. Στο κομμάτι της υποβοήθησης των ΔΕΥΑ η ΕΔΕΥΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να στηρίξει τις ΔΕΥΑ και ιδιαίτερα τις νέες ΔΕΥΑ σε κάθε κομμάτι της λειτουργίας τους. 5. Για να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα, απαραίτητη θεωρώ ότι είναι η συνεργασία με την κεντρική εξουσία (ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΣΔΔΑ) και ιδιαίτερα με το ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε ποιό επίπεδο βρίσκεται η συνεργασία αυτή; Μπορεί να κριθεί ως ικανοποιητική ή πρέπει να γίνουν κι άλλα βήματα; Ήδη προανέφερα ότι η ΕΔΕΥΑ είναι de facto αναγνωρισμένη και απομένει η de jure αναγνώριση. Μόνο, λοιπόν, εφόσον, ολοκληρωθεί αυτή η αναγνώριση θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για μία ικανοποιητική συνεργασία προς όφελος των ΔΕΥΑ. Εν πάση περιπτώσει η ΕΔΕΥΑ μέχρι σήμερα συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία σε όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας των ΔΕΥΑ και συνεισφέρει με τις απόψεις της σε μία βιώσιμη υδατική πολιτική. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι σημαντικότατη ήταν η συμβολή της ΕΔΕΥΑ στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας και αν είχαν εισακουσθεί οι απόψεις της στο σύνολό τους ο νέος νόμος 3199/2003 για τη διαχείριση των νερών θα ήταν ακόμα καλύτερος. 6. Σημαντική, ως προς την επίτευξη των στόχων των ΔΕΥΑ, είναι και η συμβολή των απλών πολιτών; Πόσο καλά ενημερωμένοι θεωρείτε ότι είναι οι πολίτες; Μήπως θα πρέπει οι ΔΕΥΑ να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον κοινωνικό τους ρόλο και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος και του νερού; Η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα οι ΔΕΥΑ είχαν να αντιμετωπίσουν ποικίλα προβλήματα τα οποία ξεκινούσαν από την εκτέλεση των έργων τους κι έφθαναν στα σοβαρά οικονομικά τους προβλήματα. Για τον λόγο αυτό δεν έριξαν τόσο μεγάλο βάρος στην ενημέρωση των πολιτών-καταναλωτών, με την έννοια ότι δεν οργάνωσαν σοβαρές και πλατιές ενημερωτικές καμπάνιες για τα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σε κάποιες περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα στην αύξηση της τιμής του νερού) τις επιφυλάξεις και την απροθυμία των πολιτών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έδωσαν βαρύτητα στον κοινωνικό τους ρόλο διότι η διαχείριση του νερού ως «κοινωνικού» αγαθού έγινε με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο. Τα τελευταία, πάντως, χρόνια οι ΔΕΥΑ συνειδητοποίησαν ότι η επίτευξη των στόχων τους περνά μέσα από την ενημέρωση του κοινού και έκαναν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτά. Σημαντική στον τομέα αυτό υπήρξε η συμβολή της ΕΔΕΥΑ που με διάφορες εκδηλώσεις ανέδειξε τα προβλήματα των υδατικών πόρων συνδέοντάς τα με την αειφόρο ανάπτυξη. 7. Στα τέλη Μαϊου πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ. Ποιά είναι τα καινούρια στοιχεία που θα προκύψουν από τη Γενική Συνέλευση και ποιές είναι οι κύριες επισημάνσεις που θα γίνουν; Είναι δύσκολο να προβλέψουμε αν θα προκύψουν καινούργια στοιχεία. Όσο για τις επισημάνσεις θα αφορούν στην ανάγκη για αναθεώρηση του ν. 1069/80 και στην αναγνώριση της ΕΔΕΥΑ, καθώς και στην επίλυση ή έστω την άμβλυνση των οικονομικών προβλημάτων των ΔΕΥΑ. Η ΕΔΕΥΑ θα επισημάνει την ανάγκη να ενταχθούν στο Ταμείο Συνοχής και άλλα έργα των ΔΕΥΑ και θα ενθαρρύνει τις ΔΕΥΑ στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των επιχειρήσεων τόσο από πλευράς αντικειμένου όσο και από πλευράς χωρικής αρμοδιότητας ώστε να προκύψουν δυναμικές και υγιείς οικονομικά επιχειρήσεις. Επίσης, θα επισημάνει την ανάγκη για παραπέρα βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τους υδατικούς πόρους με στόχο την αειφορία.