Είσοδος      |     
Αρχείο

20/05/2005, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Τρίτη 20 Μαϊου 2003 στο Δημαρχείο Χανίων

Την Τρίτη 20 Μαϊου 2003 και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τρίτη 20 Μαϊου 2003 1. Συνδιαχείριση αιγιαλού στη θέση «Αγ. Απόστολοι» 2. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Μέτρων Ασφαλείας Λιμένων 3. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Παραλιών, Π.Δ. 23/2000 4. Ορισμός επιτροπής για τη βράβευση κήπων και μπαλκονιών 5. Συμμετοχή στην αποστολή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στο Μαρόκο. 6. Αφιέρωμα στο Παντελή Βούλγαρη 7. Επίσκεψη στην Έκθεση Λιμένων 8. Έγκριση έργου και δαπάνης «Φεστιβάλ Καραγκιόζη» 9. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Οχημάτων Εποχής το καλοκαίρι του 2004 10. Εγκριση δαπάνης δεξίωσης (ΜΑΙΧ) 11. Έγκριση δαπάνης δεξίωσης (Μάχη της Κρήτης) 12. Έγκριση δαπάνης (Η Κωνσταντινοπολειάδα) 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 14. Εκγριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου. 15. Εγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημοτικής Συμβούλου 16. Εγκριση μετάβασης στο εξωτερικό (walled Town) 17. Εγκριση μετάβασης στο εξωτερικό του κ. Δημάρχου (Κύπρο) 18. Έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό του κ. Δημάρχου (Μεξικό) 19. Έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό του κ. Δημάρχου (Πορτογαλία) 20. Συμβιβαστική προσκύρωση (Βρουχάκη) 21. Συμβιβαστική προσκύρωση (Λεράκη) 22. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Ανακαίνιση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου, προσθήκη κοιτώνων, στο εκκλησιαστικό λύκειο Χανίων – φάση ΙΙ» 23. Έγκριση μελέτης του έργου: « Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση – ενίσχυση των μεταλλικών στοιχείων τμήματος της εξέδρας του θεάτρου της ανατολικής Τάφρου του Δήμου Χανίων 2003 24. Εγκριση 2ου Α.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση σχολείων. Χρήση 1999-2000» 25. Εγκριση του υπ’αριθ. 2/03 πρακτικού Επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων 26. Απόρριψη αιτήματος Αφών Μιχελάκη περί μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης στα Νο 49 και 51 καταστήματα Κ.Δ.Α. 27. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 28. Αίτημα για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπν/κων προϊόντων 29. Οριστικό κλείσιμο καταστημάτων 30. Εγκριση απολογισμών για τα έτη 1990-1999 και για το έτος 2002 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 31. Τροποποίηση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων 32. Πεζοδρόμηση και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Ακτή Μιαούλη 33. Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Ακτή Παπανικολή 34. Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, πάρκα και πεζόδρομους 35. Ορισμός ελεγκτών της ΔΗΠΕΧ έτους 2003 36. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της ΔΗΠΕΧ έτους 2002 37. Χορήγηση εγγυήσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη ΔΕΥΑΧ 38. Φύλλο μεταβολών και ελλείψεων του ελεγκτικού συνεδρίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ