Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
\"random

e-Proclamations - Σύστημα Διαχείρισης Διακηρύξεων Δήμου Χανίων

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
06/2021 06/05/2021,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΒΟΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΩΝΗ:Αφορά στον καθαρισμό από τις παράνομες επιχώσεις της εκβολής του ποταμού Μορώνη και στην ανάδειξη και προστασία του χώρου, ο οποίος αποτελεί υδροβιότοπο.
Προϋπολογισμός: 498.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 31/05/2021 26/05/2021 26/09/2021
4/2021 06/05/2021,Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε σχολικά συγκροτήματα καθώς και διαμορφώσεις χώρων υγιεινής για την ομαλή πρόσβαση των ΑΜΕΑ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ)
Προϋπολογισμός: 494.760,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 21/05/2021 17/05/2021 17/09/2021
3/2021 06/05/2021,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Αντικατάσταση υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, επιστρώσεις με πλάκες πορφυρίτη ,αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, τοποθέτηση ξύλινων καθιστικών πάγκων,οδού Σήφακα.
Προϋπολογισμός: 300.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19/05/2021 14/05/2021 19/09/2021
5/2021
28/04/2021
29/04/2021,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ” Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 31/05/2021 24/05/2021 24/07/2021
2/2021
14/04/2021
16/04/2021,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:“Συντήρηση και επισκευή κτιριακών συγκροτημάτων ΔΟΚΟΙΠΠ”
Προϋπολογισμός: 74.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11/05/2021 11/05/2021 11/07/2021
1/2021
03/03/2021
03/03/2021,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:“ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ”
Προϋπολογισμός: 806.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/03/2021 23/03/2021 30/05/2021
22/02/2021,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο ”ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ” Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 22/02/2022

18/12/2020
21/12/2020,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ" Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25/01/2021 25/03/2021
19/2020
05/11/2020
09/11/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 "
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/12/2020 01/12/2020 14/12/2020
22/10/2020,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019». Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 22/11/2020