Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
\"random

e-Proclamations - Σύστημα Διαχείρισης Διακηρύξεων Δήμου Χανίων

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
13
13/08/2019
13/8/2019, Προκήρυξη δημόσια σύμβασης έργου Διαμόρφωση οδών σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων
Προϋπολογισμός: 1.999.999,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων 13/09/2019 06/09/2019 13/09/2019
14/2019
22/07/2019
23/07/2019, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”
Προϋπολογισμός: 126.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων 20/08/2019 13/08/2019 20/09/2019
01/07/2019,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “Διαμόρφωση οδών σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων ”. Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 01/08/2019
28/06/2019-Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 28/07/2019
12/2019 27/06/2019, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017’’ Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 07/07/2019 03/07/2019 10/07/2019
12/06/2019,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για τη δημοπράτηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ- ΧΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ 2”
Προϋπολογισμός: 305.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός 30/06/2019
07/06/2019-Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 74,40€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 07/07/2019
8/2019 01/04/2019, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΏΝ) Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,ΘΕΡΙΣΟΥ & ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2019”
Προϋπολογισμός: 74.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19/04/2019 19/04/2019
7/2019 29/03/2019,ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:“ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΌΣ ΣΧΟΛΙΚΏΝ) Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ , ΣΟΥΔΑΣ & ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 2019”
Προϋπολογισμός: 74.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17/04/2019 17/04/2019 19/04/2019
29/03/2019,Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»,
Προϋπολογισμός: 74.000,00€
Διεθνής Διαγωνισμός Δημαρχείο Χανίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18/04/2019 18/04/2019 20/04/2019