Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
\"random

05/11/2019, Προκήρυξη για την ανάθεση των υπηρεσιών: Ψηφιακές υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών χώρων και δράσεων του Δήμου Χανίων

11/10/2019, Ηχητική κάλυψη παρέλασης 28η Οκτωβρίου

30/09/2019, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής περιήγησης και προβολής για την ανάδειξη μνημείων Παλαιάς Πόλης του Δήμου Χανίων»

10/09/2019, Φυτοπροστασία – ψέκασμα δέντρων

20/08/2019, Προμήθεια ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων (Ανοικτός Διαγωνισμός)

09/08/2019 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης των νομικών προσώπων του Δήμου Χανίων

01/08/2019, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »

17/07/2019 Προμήθεια λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων του Δήμου Χανίων

16/07/2019, Συντήρηση ανελκυστήρων – αναβατορίων ΑμεΑ

10/07/2019 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

10/07/2019, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικής στήριξης στη διαχείριση της πράξης «Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs» του Δήμου Χανίων

10/07/2019 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π

10/07/2019 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

05/07/2019, Κατάθεση προσφορών για εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων

26/06/2019,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και ΦΣ για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» Παραδοτέο 4.4.2 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

20/06/2019, Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

19/06/2019, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

19/06/2019, Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Χανίων

14/06/2019, Προμήθεια γραφικής ύλης - λοιπά υλικά γραφείου – χαρτιού εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

06/06/2019, Πρόσκληση προμήθειας υγραερίου LPG για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων