Υλοποίηση

 

Υλοποίηση

Ανάδοχος των έργων: Ένωση Gennet Α.Ε. και Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Ομάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης

Υπεύθυνος Έργου: Βιτσάκης Γεώργιος
Αναπληρωτής: Δούμουρας Ανδρέας
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Πλεξουσάκης Δημήτρης,
Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συντονιστής έργου: Σωτηρόπουλος Κώστας

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης: Βρέντζος Ιωάννης

Βολιτάκη Ευαγγελία
Μηχανικοί Λογισμικού: Βρέντζος Ιωάννης

Βολιτάκη Ευαγγελία

Αναστασάκος Αναστάσιος

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Βολιτάκη Ευαγγελία

Εισαγωγή Περιεχομένου: Σταματάκη Κατερίνα

Ταμπακάκη Ευγενία

Ταβλαδωράκη Ειρήνη

Δόμηση - Επιμέλεια Περιεχομένου: Ταμπακάκη Ευγενία

Περιβαλλοντική Επιμέλεια: Φραγκιουδάκη Γλυκερία

Μηχανικοί Η/Υ: Βολάνης Σταμάτης

Τσαγκαράκης Ιωάννης

Καρκώνης Μάνος

Γινόπουλος Ανδρέας

 

είσοδος χρήστη

Εγγραφή νέου χρήστη

ηλεκτρονικά αιτήματα

αποστολή αιτημάτων στο Δήμο Σούδας