Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

Εμπορική Δραστηριότητα

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα. Στην πλειονότητά τους οι υπηρεσίες αυτές διεκπεραιώνονται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ενώ δύο υπηρεσίες διεκπεραιώνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.